Col·laboradors | Colaboradores

Despatxos Professionals externs per a la col·laboració habitual en diferents àrees i fases del projecte o estudi.
Despachos Professionales externos para la colaboración habitual en distintas areas y fases del proyecto o estudio.

Instal·lacions | Instalaciones

A.J. Ingeniería S.L.P. Juan Hernández Mayo    www.ajingenieria.com

Estructures | Estructuras

STATIC Enginyeria S.A.P. Gerardo Rodríguez González | Miquel Rodriguez Niedenführ   www.static-ing.com

Geotècnia | Geotecnia

Geomed Projectes S.L. Mario Zarroca Hernández   www.geomed.es
Lithos Geotècnia S.L. Jordi Ferrer i López    www.lithosgeotecnia.com
Igeotest S.L. Marcelo Devincenzi    www.igeotest.com

Infografies | Infografías

Kub&co. Carles Tomàs   www.kubicoinfografia.com

Consultoria | Consultoría

BROS Associats S.A.   www.brosassociats.com