2010
UAB 88/2010 Segon lloc en el Concurs per a la Redacció del Projecte i posterior
direcció de les obres de Reforma, de l’Espina C7 Parell, del Departament de Químiques al
Campus Universitari de la UAB, per als Lots d’Arquitectura i Enginyeria.
UAB 88/2010 Segundo lugar en el concurso para la Redacción del Proyecto y posterior
dirección de obras de reforma de la Espina C7 Par, del Departamento de Químicas del
Campus Universitario de la UAB, para los Lotes de Arquitectura e Ingeniería.

Arquitectes: Juan Fco. Serra Andreu & J. Fr. Serra Monguió & A.J. Ingeniería S.L.P.