2006
GISA CLT-06352 ( 2V ) Segon lloc a la fase de propostes gràfiques per a la redacció del
projecte bàsic, executiu i posterior direcció d’Obra per la Construcció del Consultori Local
de Vilobí d’Onyar.
GISA CLT-06352 ( 2V ) Segundo lugar en la fase de propuestas gráficas del concurso para
la Redacción del proyecto básico, ejecutivo y posterior dirección de obras para la
construcción del Consultorio Local de Vilobí d’Onyar.

Arquitectos Luisa Alonso Pedrosa & J.Fr. Serra Monguió