2010
Projecte de reforma i adequació de la 5ª Planta de l’Edifici Meridian per a la
implantació de les noves Oficines de CINESA a Barcelona.
Proyecto de reforma y adecuación de la 5ª Planta del Edificio Meridian para la
implantación de las nuevas oficinas de CINESA en Barcelona.

Sup. aprox. 460,37 m²
Pres. aprox. 70.000 Euros