2009
Estudis previs i Avantprojecte per a un Centre Comercial a Reus. Solar P Sector H-11.
Bellisens. Promotor “IOSA INMUEBLES, S.L.”.
Estudios previos y Anteproyecto para un Centro Comercial en Reus: Solar P Sector H-11.
Bellisens. Promotor “IOSA INMUEBLES, S.L.”.

Sup. aprox. 50.137,26 m²