2008
Estudis previs i Anteprojecte per a un Centre Comercial (Outlet 555) al solar situat a
l’Av. Europa 39 - 41 del municipi d’Igualada. Promotor: Grupo Anfora.
Estudios previos y Anteproyecto para el Centro Comercial (Outlet 555) en el solar sito en
Av. Europa 39 - 41 del municipio de Igualada. Promotor: Grupo Anfora.

Sup. aprox. 17.305,48 m²