1989
Projecte d’Escola Secundària i Pavelló Esportiu a la Super Illa de l’Av. Diagonal de BCN.
Proyecto de Escuela Secundaria y Pabellón Deportivo en la Super Manzana de la Av. Diagonal de BCN.
Sup. aprox. 14.500 m²
Pres. aprox. 422.500.000 Ptas.